flesze: #związki zawodowe

21 czerwca 2024
Związki zawodowe uzyskają informacje o AI stosowanej przez pracodawcę?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych, który 11 czerwca 2024 r. skierowano do pierwszego czytania w komisjach. Zmiana ma dostosować przepisy do zmieniających się realiów technologicznych.

Zgodnie z projektem związek zawodowy będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie „parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie”.

czytaj dalej
10 listopada 2022

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy (druk 2642) przewidujący dodanie punktu 5 do obecnego art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Zgodnie z nowym przepisem pracodawca będzie obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji w zakresie „parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie”.

Projektowana zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Etap legislacyjny: Projekt skierowano do I czytania w komisjach.

Tekst projektu >>>

1 sierpnia 2022
15 lipca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy z dnia 11 lipca 2022 r. (numer projektu: UD 408).
czytaj dalej