21 czerwca 2024

Związki zawodowe uzyskają informacje o AI stosowanej przez pracodawcę?

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych, który 11 czerwca 2024 r. skierowano do pierwszego czytania w komisjach. Zmiana ma dostosować przepisy do zmieniających się realiów technologicznych.

Zgodnie z projektem związek zawodowy będzie mógł wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie „parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie”.

Co ciekawe, takie propozycje były już przedmiotem prac legislacyjnych. Projekt ustawy spotkał się wówczas z niejednoznaczną oceną, w tym z krytyką pracodawców, a także Głównego Inspektoratu Pracy, a prace nad przepisami nie zostały zakończone.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, warto więc śledzić prace legislacyjne.