9 lipca 2024

Termin przekazania pracodawcom informacji o liczebności związków zawodowych

W środę 10 lipca 2024 r. mija termin na przekazanie pracodawcom przez związki zawodowe informacji o ich liczebności. Informacja jest składana według stanu na 30 czerwca 2024 r. i powinna uwzględniać osoby:

  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • współpracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Taka informacja przekazywana jest dwa razy w roku. Jeżeli organizacja związkowa nie wypełni tego obowiązku – traci status zakładowej organizacji związkowej oraz związane z nim uprawnienia. W takim wypadku, do momentu przedstawienia informacji przez związek zawodowy, pracodawca nie jest zobowiązany do współpracy ze związkiem (przykładowo nie musi konsultować z nim zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę danego pracownika).