11 sierpnia 2022

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 4 sierpnia 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 542/22, uchylił decyzję prezesa UODO, w której ten ostatni udzielił upomnienia pracodawcy z powodu bezpodstawnego przetwarzania danych kandydatki po zakończonej rekrutacji.

Wyrok jest nieprawomocny. Chociaż został on wydany w konkretnej sprawie, stanowisko w nim wyrażone może mieć znaczący wpływ na procesy rekrutacyjne oraz stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w przypadku utrzymania wyroku odpowiednio utrwali się linia orzecznicza i praktyka organu nadzoru, pogląd w nim zaprezentowany dawałby podstawy do przyjęcia, że dopuszczalne jest przechowywanie danych kandydatów również po zakończonej rekrutacji przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu nierównego traktowania / dyskryminacji.

Więcej z: #RODO