13 stycznia 2020

kontrole sektorowe 2020

2 stycznia 2020 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2020 rok. W tym roku nie objął on pracodawców, nie należy jednak wyciągać z tego pochopnych wniosków. Plan wskazuje jedynie sektory, które muszą się liczyć z największym zainteresowaniem Urzędu.

Zgodnie z planem kontrole zostaną przeprowadzone w sektorze bankowym (w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem kopii dokumentów tożsamości klientów), w podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy  oraz w organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Zdaniem Urzędu w wymienionych sektorach coraz częściej pojawia się ryzyko naruszania przepisów o ochronie danych osobowych, czemu towarzyszy duże zainteresowanie społeczne.

Więcej z: #RODO