11 czerwca 2024

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy!

Prace nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dobiegły końca. 10 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę, która:

 • poszerza zakres podmiotów objętych ustawą o małoletnie dzieci obywateli Ukrainy i dzieci ich małżonków,
   
 • przedłuża legalny pobyt obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r.,
   
 • przedłuża do 30 września 2025 r. możliwość uzyskania zezwoleń na pobyt czasowy na okres 1 roku przez osoby, które nie spełniły wszystkich wymogów ustawowych, ale zadeklarowały określony cel pobytu w Polsce,
 • zmienia termin na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy (obowiązek złożenia wniosku natychmiast po przybyciu na terytorium Polski),
   
 • obniża do lat 6 dopuszczalny wiek osoby zwolnionej z osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL,
   
 • wprowadza obowiązek powiadomienia pracodawcy przez obywatela Ukrainy o uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w terminie 7 dni od jego uzyskania.

Wprowadza też wiele innych zmian, o których wspominaliśmy m.in. tutaj.

Zmiany, o których mowa, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

 

Więcej z: #Ukraina