Newsletter

Wybierz newsletter i podaj adres e-mail, na który mamy go przesyłać:

Newsletter ogólny (HRlaw News) zawiera artykuły lub informacje o aktualnościach z zakresu prawa pracy przygotowane przez prawników naszej kancelarii.

Newsletter o jawności wynagrodzeń zawiera głównie artykuły lub informacje o aktualnościach dotyczące jawności wynagrodzeń.

Newsletter przesyłamy nie częściej niż raz na tydzień, z wyjątkiem krótkich informacji o aktualnościach, które mogą być wysyłane częściej.

Zamawiając newsletter, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Aby odwołać zgodę, napisz do nas na adres dane.osobowe@wardynski.com.pl lub skorzystaj z linka zawartego w każdym przesyłanym newsletterze. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, do którego doszło przed jej cofnięciem.

Jeśli wyrazisz zgodę, o której mowa powyżej, WiW Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako administrator danych, w celu przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych w zakresie, w którym wyrazisz na to zgodę, oraz, ewentualnie, w celu obrony przed roszczeniami, ustalenia roszczeń czy dochodzenia roszczeń.

Przysługują Ci dodatkowo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych:

  • sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • żądanie dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,

Możliwość skorzystania z tych praw może zależeć od podstawy, na jakiej przetwarzana jest dana kategoria danych. Masz też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Więcej na temat przetwarzania danych osobowych przez WiW Services sp. z o.o. piszemy w polityce prywatności.

Kliknięcie przycisku Zamawiam newsletter oznacza, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od WiW Services sp. z o.o. w postaci newslettera z artykułami lub informacjami o aktualnościach dotyczących prawa pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej.