HRlaw.pl

Autor: Szymon Kubiak

Dr Szymon Kubiak, radca prawny, wspólnik, jest współodpowiedzialny za praktykę prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, europejskim prawem pracy oraz outsourcingiem. Ma wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących np. outsourcing i zwolnienia grupowe, w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników (m.in. przejściach zakładów pracy lub ich części) oraz w doradztwie dotyczącym tzw. atypowych/elastycznych form zatrudnienia i zatrudniania pracowników tymczasowych. Doradza także w problematyce pakietów socjalnych oraz przy tworzeniu i wdrażaniu programów zgodności prawnej (tzw. legal compliance). Koordynuje badania prawne spółek (due diligence).
Szymon Kubiak