HRlaw.pl

publikacje

O badaniu trzeźwości pracowników raz jeszcze

W branżach zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa osób wielu pracodawców wdrożyło prewencyjne badania trzeźwości pracowników wchodzących na teren zakładu pracy, ograniczając w ten sposób ryzyko zdarzeń z udziałem pracowników nietrzeźwych lub po użyciu alkoholu. Kwestia dopuszczalności takich badań stała się przedmiotem wzmożonego zainteresowania pracodawców od czasu pojawienia się w czerwcu 2019 r. stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że pracodawcy takich badań przeprowadzać nie mogą.

Agnieszka Lisiecka, Katarzyna Żukowska

Przeniesienie pracownika nie zawsze automatyczne

Polska spółka, będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, przechodziła okres wewnętrznych zmian. Między innymi jeden z departamentów, który dotychczas realizował określone procesy biznesowe, podzielono pomiędzy różne podmioty – dwie nowo założone polskie spółki zależne. Podmioty te mają dalej świadczyć usługi na rzecz spółki matki na podstawie tzw. TSA (transition service agreement), tj. wewnątrzgrupowej umowy o świadczenie usług (o stałym lub tymczasowym charakterze). W trakcie przygotowań okazało się, że jedynym „aktywem”, które klient chciałby przenieść do nowo utworzonych spółek, są… pracownicy. Czy takie rozwiązanie jest w ogóle możliwe?

dr Szymon Kubiak, Jarosław Karlikowski

Publikacja: The guide to minimum terms of employment for posted workers

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy przygotowała przewodnik omawiający minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do 25 krajów europejskich. Przewodnik został stworzony przez naszą praktykę prawa pracy, przy nieocenionym zaangażowaniu zaprzyjaźnionych prawników z europejskich kancelarii, którzy dostarczyli wkłady dotyczące ich jurysdykcji.

(więcej…)

Biuletyn prawa pracy, październik-grudzień 2019

Polityka wynagrodzeń w spółkach publicznych, ochrona sygnalistów, PPK, pełny zakaz handlu w niedziele, wynagrodzenia w ofercie zatrudnienia, ukryty monitoring pracowników (wyrok ETPC), pierwsza kara UODO uchylona (wyrok WSA), prowadzenie bloga o tematyce związanej z wykonywaną pracą (wyrok ETPC).