HRlaw.pl

Kategoria: delegowanie

Opublikowano Kategorie brexit, delegowanie

Brexit – praktyczne skutki dla obywateli UK zatrudnionych, oddelegowanych lub odbywających podróż służbową na terytorium Polski

31 stycznia 2020 r. weszła w życie umowa, na mocy której Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest uznawana za państwo trzecie. Jednocześnie rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy, który potrwa do końca 2020 roku. To pierwszy przypadek wystąpienia państwa członkowskiego ze wspólnoty. W związku z tym zagadnienie budzi wiele wątpliwości praktycznych i prawnych. W ramach cyklu na temat #Brexit prezentujemy najważniejsze problemy i wyjaśniamy kluczowe zagadnienia w kontekście prawa pracy i legalizacji zatrudnienia.

Czytaj dalej Brexit – praktyczne skutki dla obywateli UK zatrudnionych, oddelegowanych lub odbywających podróż służbową na terytorium Polski
Opublikowano Kategorie brexit, delegowanie

Brexit, a praca w Wielkiej Brytanii – praktyczne skutki dla zatrudnienia, delegowania pracowników i podróży służbowych

31 stycznia 2020 r. weszła w życie umowa, na mocy której Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest uznawana za państwo trzecie. Jednocześnie rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy, który potrwa do końca 2020 roku. To pierwszy przypadek wystąpienia państwa członkowskiego ze wspólnoty. W związku z tym zagadnienie budzi wiele wątpliwości praktycznych i prawnych. W ramach cyklu na temat #Brexit prezentujemy najważniejsze problemy i wyjaśniamy kluczowe zagadnienia w kontekście prawa pracy i legalizacji zatrudnienia.

Czytaj dalej Brexit, a praca w Wielkiej Brytanii – praktyczne skutki dla zatrudnienia, delegowania pracowników i podróży służbowych
Opublikowano Kategorie delegowanie

Zmiany w delegowaniu pracowników?

Trwają konsultacje publiczne projektu zmian w ustawie o delegowaniu pracowników. Reguluje ona warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP przez zagranicznego pracodawcę w celu tymczasowego świadczenia usług. Zmiany mają na celu implementację znowelizowanej dyrektywy unijnej w tym zakresie (2018/957).

Nowelizacja zawiera kilka istotnych zmian dotyczących obowiązków, jakie musi spełnić zagraniczny pracodawca delegujący pracowników do Polski. Przede wszystkim rozszerza zakres minimalnych warunków zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium RP. Przewiduje też nowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy, związane z egzekwowaniem ustawowych wymogów oraz przepływem informacji pomiędzy organami kontroli w państwach członkowskich UE.

Czytaj dalej Zmiany w delegowaniu pracowników?
Opublikowano Kategorie delegowanie

Niejasności wokół zaświadczenia A1 dla pracowników w podróży służbowej

Polscy pracodawcy wysyłający swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe coraz częściej miewają uzasadnione wątpliwości co do tego, czy powinni wystąpić dla takich pracowników o tzw. zaświadczenie A1. Jest to dokument wymagany w przypadku delegowania, który potwierdza podleganie danemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego. Problem dotyczy w głównej mierze tego, jak należy rozumieć pojęcie „delegowania” występujące w europejskich przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w których uregulowano wydawanie zaświadczeń A1.

Czytaj dalej Niejasności wokół zaświadczenia A1 dla pracowników w podróży służbowej