HRlaw.pl

Autor: Izabela Dziubak-Napiórkowska

Izabela Dziubak-Napiórkowska
Opublikowano Kategorie mobbing

Czy różnicowanie płac może stanowić mobbing?

Kodeks pracy w art. 943 § 1 definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czytaj dalej Czy różnicowanie płac może stanowić mobbing?