HRlaw.pl

Autor: Piotr Podsiadły

Piotr Podsiadły, aplikant radcowski, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności kwestiami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz problematyką mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu.
Piotr Podsiadły
Opublikowano Kategorie ZUS

E-zwolnienie lekarskie – czy trzeba powiadomić pracodawcę?

Możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich elektronicznie pojawiła się w 2016 r., a od 1 grudnia 2018 r. jest to jedyna dopuszczalna forma ich wystawiania (zaświadczenia w formie papierowej wydawane są wyjątkowo, w określonych sytuacjach). Dotyczy to również zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, czyli tzw. zwolnień lekarskich. Prawie każde zwolnienie lekarskie trafia dziś bezpośrednio do pracodawcy, bez udziału pracownika. Może to budzić wątpliwość, czy pracownik nadal musi informować pracodawcę o nieobecności w pracy w związku ze zwolnieniem. Analogiczne wątpliwości mogą dotyczyć objęcia pracownika obowiązkową kwarantanną lub izolacją domową w związku z COVID-19.

Czytaj dalej E-zwolnienie lekarskie – czy trzeba powiadomić pracodawcę?
Opublikowano Kategorie dane osobowe, koronawirus

Pracodawca zweryfikuje (prawdopodobnie), czy pracownik ma COVID-19

W Sejmie pojawił się projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, która pozwala pracodawcom zażądać od pracownika informacji o wyniku testu na COVID-19, przebytej infekcji albo zaszczepieniu na COVID-19.

Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł zażądać od pracownika lub osoby, która pozostaje z nim w stosunku cywilnoprawnym (czyli od pracownika lub kontraktora) podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku COVID-19 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.

Czytaj dalej Pracodawca zweryfikuje (prawdopodobnie), czy pracownik ma COVID-19
Opublikowano Kategorie koronawirus

Badania okresowe pracowników w czasie epidemii – zawieszony obowiązek czy zakaz ich wykonywania?

W ramach tymczasowych przepisów wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 czasowej modyfikacji uległy niektóre z regulacji prawa pracy. Jednym z takich przypadków jest zawieszenie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy dotyczących okresowych badań lekarskich. Rozwiązanie to budzi uzasadnione wątpliwości pracodawców, którzy zastanawiają się, czy przepisy jedynie zawieszają wykonywanie obowiązków związanych z badaniami okresowymi, czy też należy je interpretować jako okresowy zakaz ich wykonywania.

Czytaj dalej Badania okresowe pracowników w czasie epidemii – zawieszony obowiązek czy zakaz ich wykonywania?
Opublikowano Kategorie umowa o pracę

Wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy: krótki przepis – wiele wątpliwości

Nierzadko bywa tak, że im krótszy jest przepis, tym więcej budzi pytań i wątpliwości. Nie inaczej jest w przypadku postanowień art. 101(2) § 3 Kodeksu pracy regulującego minimalną wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z nimi odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Znajomość wykładni tego sformułowania jest ważna, gdyż problemów z nią związanych nie zawsze można uniknąć. 

Czytaj dalej Wysokość odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy: krótki przepis – wiele wątpliwości