HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie dane osobowe

Czy należy wykonywać obowiązek informacyjny wobec członków zarządu?

Urząd Ochrony Danych Osobowych („UODO”) w swoim stanowisku opublikowanym 30 czerwca 2020 r. wyraził pogląd, zgodnie z którym dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną podlegają ochronie RODO jako dane osób fizycznych możliwych do zidentyfikowania za pomocą danych ujawnianych w KRS.

Czytaj dalej Czy należy wykonywać obowiązek informacyjny wobec członków zarządu?
Opublikowano Kategorie pracownicy z niepełnosprawnościami

Różnorodność w firmie a zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami

Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy rośnie świadomość firm zaangażowanych społecznie. Zwracają one coraz większą uwagę na wykluczenie oraz różnorodność wśród pracowników. Jednym z przejawów takiej otwartości i społecznej odpowiedzialności jest stopniowy wzrost zainteresowania zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. To dowód na to, że zwiększa się rola tych pracodawców, którzy są bardziej inkluzywni (ang. inclusion – włączanie), czyli włączają jak najwięcej pracowników w życie firmy.

Czytaj dalej Różnorodność w firmie a zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami