HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie dane osobowe, sygnaliści

Przygotowujesz procedurę zgłaszania naruszeń (whistleblowing)? Nie zapominaj o danych osobowych

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy wdrażającej unijną dyrektywę 2019/1937 o sygnalistach (ang. whistleblowers). Nie jest jeszcze jasne, czy dyrektywa zostanie wdrożona do polskiego porządku prawnego w terminie (czyli do 17 grudnia 2021 r.), jednak wiele podmiotów już dziś przygotowuje niezbędne dokumenty i procedury organizacyjne.

Czytaj dalej Przygotowujesz procedurę zgłaszania naruszeń (whistleblowing)? Nie zapominaj o danych osobowych
Opublikowano Kategorie umowa o pracę, ZUS

Zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych mogą ograniczyć nadużywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Początek roku 2022 przyniesie istotne zmiany ubezpieczeń społecznych zarówno dla ubezpieczonych (pracowników), jak i dla płatników (pracodawców). Zmiany są związane z nowelizacją przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw), której część przepisów obowiązuje już od 18 września 2021 roku.  

Czytaj dalej Zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych mogą ograniczyć nadużywanie zwolnień lekarskich przez pracowników
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Karta Polaka czy obywatelstwo polskie?

W lipcu mięły dwa lata, odkąd Kartę Polaka może otrzymać również cudzoziemiec posiadający obywatelstwo inne niż jednego z państw powstałych po rozpadzie ZSRR. W toku postępowania sprawdzana jest znajomość języka polskiego. W tym m.in. upatruje się przyczyny, że wśród Polonii żyjącej w krajach takich, jak Brazylia czy Stany Zjednoczone bardziej popularna wydaje się być procedura potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Istnieją jednak sytuacje, w których staranie się o Kartę Polaka jest lepszym, a czasem jedynym dostępnym rozwiązaniem, żeby w stosunkowo krótkim czasie móc się pochwalić posiadaniem polskiego paszportu.

Czytaj dalej Karta Polaka czy obywatelstwo polskie?
Opublikowano Kategorie sygnaliści

Polska ustawa o sygnalistach – czego powinni spodziewać się pracodawcy?

Ochrona wszystkich kategorii zatrudnionych, także kandydatów do pracy i byłych pracowników. Szeroki zakres naruszeń podlegających zgłoszeniu. Ochrona sygnalistów przed wszelkimi środkami odwetowymi, w tym pozwami o zniesławienie. Obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń. To tylko część założeń do projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę o sygnalistach.

Czytaj dalej Polska ustawa o sygnalistach – czego powinni spodziewać się pracodawcy?