HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie różne

Sposób na kryzys bez redukcji zatrudnienia

Między młotem a kowadłem, czyli o zapomnianej instytucji w sytuacji kryzysowej pracodawcy

Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna stawia pracodawców przed ogromnym wyzwaniem. Mierzą się oni z jednej strony z inflacyjnymi podwyżkami koniecznymi, by zatrzymać pracowników. Z drugiej strony zmagają się z rosnącymi cenami i kosztami prowadzonej działalności. W zależności od branży brak stabilności biznesowej oraz rozbieżności pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami zmuszają ich coraz częściej do przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych. Czy istnieje dla nich alternatywa, która ograniczy skutki spadku siły nabywczej pieniądza oraz wysokich kosztów prowadzenia działalności?

Czytaj dalej Sposób na kryzys bez redukcji zatrudnienia
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Praca zdalna w obcym państwie – rozwiązanie dla każdego czy tylko dla odważnych?

Popularność pracy zdalnej i jej rozmaitych postaci, w tym tzw. cyfrowego nomadyzmu (ang. digital nomadism) nie słabnie. Pracodawcy korzystający dzięki niej z globalnego rynku pracy, nieograniczeni granicami państwowymi ani obywatelstwem pracowników, muszą jednak brać pod uwagę szereg aspektów prawnych, które nie występują w przypadku „tradycyjnego” zatrudnienia. Chodzi nie tylko o kwestie nadzoru nad wykonywaniem pracy czy związane z rekompensowaniem pracownikom kosztów pracy spoza biura, ale przede wszystkim o kwestie takie jak prawo mające zastosowanie do stosunku pracy czy legalizacja pracy i pobytu pracownika w kraju wykonywania pracy.

Czytaj dalej Praca zdalna w obcym państwie – rozwiązanie dla każdego czy tylko dla odważnych?
Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne

Zalety i wady przedłużonego okresu rozliczeniowego

Przedłużony okres rozliczeniowy jako narzędzie pozwalające na elastyczną organizację czasu pracy. Kiedy można stosować i jakich błędów unikać?

Elastyczność w ramach stosunku pracy jest często pożądana zarówno przez pracodawcę i pracownika. Tymczasem interesy stron stosunku pracy nie zawsze są jednakie.

Pracodawcy dążą bowiem do zapewnienia elastyczności rozumianej jako możliwość dostosowania warunków pracy, w tym jej czasu, do:

  • zmieniających się potrzeb biznesowych, a także
  • niejednokrotnie trudnych do przewidzenia okoliczności, na które pracodawcy nie mają wpływu (jak chociażby pandemia koronawirusa),

przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zatrudnienia.  

Czytaj dalej Zalety i wady przedłużonego okresu rozliczeniowego
Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne, umowa o pracę

Zmiany w kodeksie pracy: nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę i rozszerzone obowiązki informacyjne pracodawcy

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mający na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa rozwiązań przewidzianych w dyrektywach unijnych[1], może istotnie wpłynąć na uprawnienia pracowników i, korelujące z nimi, obowiązki pracodawców. Nowelizacja przewiduje m.in. poszerzenie uprawnień związanych z rodzicielstwem, w tym poprzez wydłużenie urlopów rodzicielskich (w duchu work-life balance), jak również rewolucyjne zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Zmierzając do osiągnięcia jak największej transparentności i przewidywalności w zatrudnieniu – modyfikuje także elementy obligatoryjne umowy o pracę oraz istotnie wpływa na (poszerza) obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. 

Czytaj dalej Zmiany w kodeksie pracy: nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę i rozszerzone obowiązki informacyjne pracodawcy