HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie różne

Dofinansowanie in vitro jako benefit pracowniczy

Leczenie niepłodności metodą in vitro pociąga za sobą koszty, które w związku z brakiem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wielu osób stanowią ogromny, a często niemożliwy do pokrycia własnymi środkami, wydatek. W niektórych polskich miastach funkcjonują wprawdzie samorządowe programy wsparcia, jednak dopłaty, jakie można z nich uzyskać, nie pokrywają wszystkich kosztów i dotyczą jedynie wybranych grup osób. Potencjalnym wsparciem dla osób borykających się z problemem niepłodności może być dofinansowanie przez pracodawcę leczenia metodą in vitro.

Czytaj dalej Dofinansowanie in vitro jako benefit pracowniczy
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?

13 września 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr z wykazu: 400). Ma on przede wszystkim stanowić kompleksowy akt prawny, regulujący kluczowe zagadnienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców – obecnie rozsiane po różnych ustawach i rozporządzeniach. Ma też – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – doprowadzić do usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na decyzje. Oprócz drobnych zmian związanych m.in. z obowiązkami notyfikacyjnymi leżącymi po stronie pracodawcy, wprowadzeniem jednego typu zezwolenia na pracę dla wszystkich pracowników oddelegowanych na terytorium Polski (podzielonego aktualnie na 3 typy – C-E) czy też nadaniem obligatoryjnego charakteru przesłance odmowy wydania zezwolenia na pracę w przypadku pracodawców zalegających ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub podatkami, projekt przewiduje kilka istotnych zmian mogących mieć realne przełożenie na funkcjonowanie procedur legalizacyjnych w praktyce.

Czytaj dalej Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?
Opublikowano Kategorie dane osobowe

Praca zdalna a przetwarzanie danych osobowych

Zbliżająca się nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej kompleksowo ureguluje szereg zagadnień i relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, istotnie zmieniając dotychczasowy krajobraz prawny świadczenia pracy z domu. Nowelizacja dotyka również kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Chociaż prace nad projektem nadal trwają, wydaje się, że omawiane poniżej przepisy nie ulegną już istotnej zmianie, a zatem warto im się bliżej przyjrzeć już na tym etapie.

Czytaj dalej Praca zdalna a przetwarzanie danych osobowych
Opublikowano Kategorie różne

Dyżur świąteczno-noworoczny

Okres świąteczno-noworoczny wymusza zmianę organizacji pracy w wielu firmach. Dla wielu przedsiębiorstw przełom roku to okres urlopowy. Dotyczy to w szczególności zakładów produkcyjnych, gdzie uruchamianie i utrzymywanie produkcji na pełną skalę jest często w tym okresie nieopłacalne. Ograniczenie produkcji nie oznacza jednak możliwości pozostawienia parku maszynowego bez jakiegokolwiek nadzoru. Niektóre maszyny i urządzenia, a także procesy, mimo czasowego wyłączenia produkcji, wymagają z uwagi na swoje właściwości technologiczne bieżącego nadzoru, konserwacji, a w razie wystąpienia awarii – podjęcia niezwłocznych działań w celu jej usunięcia.

Aby zapewnić realizację tych zadań, pracodawcy często wyznaczają dyżury w okresie świąteczno-noworocznym.

Czytaj dalej Dyżur świąteczno-noworoczny