HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy – i co dalej: Związek wypadku z pracą

Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest stwierdzenie jego związku z pracą. W tym zakresie poważnych wątpliwości nie budzi wypadek, którego pracownik doznał przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Niekiedy jednak zgłoszenie dotyczy wypadku, który wystąpił w okolicznościach bezpośrednio niezwiązanych z wykonywaniem przez pracownika pracy, na przykład podczas imprezy pracowniczej. Aby prawidłowo zakwalifikować taki wypadek niezbędne jest ustalenie, czy dane zdarzenie pozostawało w związku z pracą.

Czytaj dalej Wypadek przy pracy – i co dalej: Związek wypadku z pracą
Opublikowano Kategorie mobbing

Czy różnicowanie płac może stanowić mobbing?

Kodeks pracy w art. 943 § 1 definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Czytaj dalej Czy różnicowanie płac może stanowić mobbing?
Opublikowano Kategorie spory sądowe

Wyższe koszty przywrócenia do pracy?

Już teraz koszty bezprawnego zwolnienia pracownika potrafią być wysokie. Przywrócenie do pracy i konieczność wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy lub alternatywnie – odszkodowanie, koszty związane z nieraz długotrwałą batalią sądową (w Polsce złożenie pozwu i wyrok sądu I instancji dzielą średnio 2 lata) sprawiają, że przegrana w sądzie pracy potrafi być dla pracodawcy (i jego portfela) bolesna.

Czytaj dalej Wyższe koszty przywrócenia do pracy?
Opublikowano Kategorie koronawirus

Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia brutalnie zmusiły pracowników do weryfikacji ich planów urlopowych. Z jednej strony było to spowodowane m.in. zamknięciem granic i ustanowieniem obowiązkowej kwarantanny, z drugiej nagłym spadkiem w zapotrzebowaniu na pracę zatrudnionych w niektórych branżach. Dostępność (choćby zdalnie) niektórych pracowników stała się niezbędna dla dalszego prowadzenia działalności, natomiast pozostali pracownicy stanęli przed perspektywą jeżeli nie zwolnienia, to przynajmniej przymusowego urlopu. Warto podkreślić, że podmioty prowadzące działalność w sektorach wymienionych w tarczy 4.0 jako kluczowe dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania państwa i zaspokajania niektórych potrzeb ludności (m.in. z sektora energetycznego) zostały wręcz ustawowo zobowiązane do odmowy udzielania urlopów (nie tylko wypoczynkowych) lub ich przesunięcia/odwołania. 

Czytaj dalej Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych