30 czerwca 2022

20 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru z 14 czerwca 2022 r. (numer projektu: 551).

Zgodnie z założeniami projektu zarządzający (instytucja finansowa lub fundusz emerytalny) ma sporządzać informację dotyczącą uczestnika pracowniczego programu emerytalnego:

  • na trwałym nośniku informacji umożliwiającym przechowywanie przez okres odpowiedni dla celu sporządzenia zawartej na nim informacji,
  • w sposób umożliwiający jej zmianę,
  • w sposób umożliwiający niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji.

Sporządzona informacja przed jej przekazaniem powinna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Prace legislacyjne nad rozporządzeniem są na wstępnym etapie. Projekt nie został jeszcze skierowany do podpisu ministra.

Tekst projektu

Więcej z: #emerytury