20 marca 2024

Elektronizacja postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt zagrożona?

9 lutego 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który zakładał rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku składania ww. wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Na początku ubiegłego tygodnia pojawiły się pierwsze opinie wojewodów na temat planowanych zmian. W przeważającej większości są one negatywne – głównie ze względu na proponowaną zmianę sposobu składania wniosków.

Opiniodawcy zwracają uwagę, że elektronizacja obejmie jedynie procedurę składania wniosku, natomiast organ i tak będzie musiał procedować sprawę w formie pisemnej. Napływ większej ilości wniosków – przy jednoczesnym braku zatrudnienia nowych osób w urzędach – doprowadzi w praktyce do wydłużenia postępowań.

Powyższe opinie mogą zwiastować rezygnację z proponowanej elektronizacji. W efekcie zmiana ustawy może okazać się jednak mniej rewolucyjna niż pierwotnie zakładano.

Więcej z: #cudzoziemcy