14 marca 2024

Forum do spraw Cudzoziemców – reaktywacja

1 marca br. wznowiono funkcjonowanie Forum ds. Cudzoziemców działającego przy Wojewodzie Mazowieckim. W tym dniu Wicewojewoda Mazowiecki spotkał się z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz cudzoziemców, aby zaplanować dalsze działania i przedyskutować bieżące potrzeby w obszarze szeroko pojętego wsparcia cudzoziemców w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych, Urzędu m.st. Warszawy, a także dyrektor i zastępca dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na duże znaczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką cudzoziemców. Mówiono też o potrzebie usprawnienia procedur administracyjnych, w tym m.in. dostępu do sprawnej infolinii urzędu czy systemu rezerwacji wizyt.

Reaktywacja Forum zakłada powrót do systematycznej i zorganizowanej współpracy, co ma przyczynić się do poprawy jakości usług świadczonych cudzoziemcom.

Więcej z: #cudzoziemcy