29 kwietnia 2024

Kara za spóźnione wdrożenie dyrektywy o sygnalistach

25 kwietnia 2024 r., wskutek skargi złożonej przez Komisję Europejską, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Polska nie wypełniła zobowiązania dotyczącego wdrożenia unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej miały przyjąć niezbędne regulacje krajowe do 17 grudnia 2021 r. Zdaniem TSUE „przedłużających się prac legislacyjnych nie usprawiedliwia szeroki zakres regulacji wspomnianej dyrektywy”. Trybunał nie uwzględnił również podnoszonych przez Polskę trudności związanych z pandemią COVID-19 oraz przyjęciem uchodźców wojennych z Ukrainy.

W związku z powyższym TSUE nałożył na Polskę karę finansową w wysokości 7 milionów euro. Jeśli uchybienie utrzyma się w dniu ogłoszenia wyroku TSUE, Polska będzie również zobowiązana do zapłaty kar okresowych w wysokości 40 tysięcy euro dziennie, licząc od ogłoszenia wyroku do usunięcia uchybienia.

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów jest procedowany w Sejmie (aktualny etap prac: skierowano do I czytania w komisjach).

Z tekstem orzeczenia TSUE można zapoznać się tutaj: >>>.

Więcej z: #sygnaliści