4 lutego 2020

emerytury

Sejm skierował do konsultacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z projektem pracownicy o bardzo długim stażu pracy mogliby przejść na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Dotyczyłoby to kobiet, które mają ukończone 55 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, oraz mężczyzn, którzy mają ukończone 60 lat i co najmniej 40-letni okres składkowy i nieskładkowy.
Więcej z: #emerytury