25 czerwca 2024

Powstaje nowa baza wjazdów i wyjazdów cudzoziemców

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada wprowadzenie w 2025 r. systemu rejestracji wjazdów/wyjazdów cudzoziemców z państw trzecich, którzy przekraczają polską granicę.

Polski system rejestracyjny ma zostać połączony z europejskim systemem EES, który odpowiada za rejestrację wjazdów i wyjazdów obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

MSWiA wskazuje, że w bazie przy nazwisku cudzoziemca odnotowane zostaną dane o:

  • odmowie wjazdu,
  • cofnięciu lub unieważnieniu pobytu krótkoterminowego,
  • decyzji o zobowiązaniu do powrotu,
  • wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do systemu mają też być wprowadzane dane biometryczne cudzoziemca, które mają wykluczyć ryzyko ponownego wjazdu tego samego cudzoziemca na podstawie zafałszowanych dokumentów.

Docelowo wpis do systemu ma zastąpić obowiązkowe pieczątki w paszportach.

Dostęp do danych w rejestrze będą mieli m.in. konsulowie, wojewodowie i Urząd ds. Cudzoziemców – a pośrednio także prokuratury, sądy i wszystkie służby w celu przeprowadzenia identyfikacji nieznanej osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub innego poważnego przestępstwa.

Więcej z: #cudzoziemcy