18 czerwca 2024

Pracownika można zapoznać z zakresem obowiązków przez intranet

Sąd Najwyższy potwierdził, że pracodawca może zapoznać pracownika z zakresem jego obowiązków, zamieszczając informację w tym przedmiocie w intranecie. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2024 r. (III PSK 26/23).

W sprawie, na kanwie której zapadło orzeczenie, pracownik zarzucił pracodawcy, że opublikował jego zakres obowiązków w intranecie, przez co on sam nie został z tym zakresem wyraźnie zaznajomiony. Dodatkowo pracownik wskazał, że nigdy nie podpisał oświadczenia, które potwierdzałoby fakt zapoznania się z zakresem obowiązków.

W ocenie Sądu Najwyższego zamieszczenie zakresu obowiązków w intranecie spełnia obowiązek poinformowania pracownika. Ponadto brak zakresu obowiązków w aktach osobowych czy też brak jednoznacznego potwierdzenia przez pracownika, że zapoznał się z zakresem obowiązków, nie mają decydującego znaczenia dla oceny, czy pracodawca dopełnił swojego obowiązku w tym przedmiocie.

Możliwość przekazania zakresu obowiązków w różnoraki sposób (np. w wiadomości mailowej) była już wcześniej akceptowana w orzecznictwie. Natomiast w omawianym postanowieniu Sąd Najwyższy po raz pierwszy potwierdził dopuszczalność zamieszczenia zakresu obowiązków pracownika w intranecie.