13 czerwca 2024

Trwają prace legislacyjne dotyczące niedziel handlowych

Trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy Kodeks pracy.

Najważniejsze założenia:

 • Zwiększenie liczby niedziel handlowych – działalność handlowa ma być możliwa:
  • w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego,
  • w pierwszą niedzielę grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia,
  • w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – a jeżeli jest to pierwsza albo trzecia niedziela w miesiącu, także w niedzielę ją poprzedzającą.
 • Rozszerzenie uprawnień pracowników wykonujących pracę w niedzielę w placówkach handlowych:
  • za pracę w niedzielę pracownik ma otrzymywać wynagrodzenie w podwójnej wysokości,
  • pracodawca ma zapewnić pracownikowi co najmniej dwie niedziele wolne od pracy w miesiącu kalendarzowym (dotychczas pracodawca miał obowiązek zapewnić pracownikowi co najmniej jedną wolną niedzielę w miesiącu),
  • zgodnie z projektem, tak jak dotychczas, za pracę w niedzielę pracodawca będzie obowiązany zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających taką niedzielę lub następujących po takiej niedzieli (jeżeli pracownik nie może wykorzystać dnia wolnego w ww. okresie – do końca okresu rozliczeniowego),
  • nie będzie już za to można wypłacić pracownikowi dodatku do wynagrodzenia zamiast udzielać mu dnia wolnego (dotychczas pracodawca mógł wypłacić pracownikowi taki dodatek w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego). Rezygnacja z tego rozwiązania ma służyć poszanowaniu prawa pracowników do odpoczynku i zapewnieniu tzw. work-life balance.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Więcej z: #czas pracy