21 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów została podpisana przez Prezydenta

W czwartek, 20 czerwca 2024 r. zakończyły się prace legislacyjne związane z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów.   

Ustawa będzie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw, co spowoduje rozpoczęcie biegu okresu vacatio legis. Większość przepisów wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej z końcem września 2024 r.

Ustawa nakłada szereg obowiązków na podmioty prywatne i publiczne (w tym pracodawców), z których podstawowym jest obowiązek wprowadzenia stosownej procedury, regulującej tryb przyjmowania i wewnętrznego rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.  

Przypominamy, że ostatecznie w katalogu przedmiotowym ustawy nie znalazło się prawo pracy – zgłoszenia nie będą w związku z tym dotyczyć takich zagadnień jak dyskryminacja, mobbing, czy też praca w godzinach nadliczbowych.

W związku z nowymi przepisami pracodawcy w pierwszej kolejności powinni ustalić, czy będą zobowiązani do wdrożenia stosownych regulacji. Jak to zrobić? wyjaśnialiśmy tutaj.

Więcej z: #sygnaliści