15 kwietnia 2024

Zezwolenie na pobyt czasowy – już działa nowy formularz zapisów w Warszawie

W piątek (12.04.2024 r.) zaczął funkcjonować internetowy formularz zapisów na wizytę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Znamy już zasady funkcjonowania systemu, wśród nich m.in.:

  • w trakcie rejestracji trzeba podać kod wniosku wygenerowanego w systemie inPOL oraz MOS (podanie błędnych lub nieprawdziwych kodów może skutkować odmową przyjęcia wniosku),
  • nie można osobiście złożyć kolejnego wniosku o pobyt czasowy, jeśli wcześniej składano wniosek na biurze podawczym urzędu lub za pośrednictwem poczty,
  • wniosek nie zostanie przyjęty, jeśli wskazano adres pobytu poza województwem mazowieckim,
  • z jednego adresu e-mail lub przez jednego pełnomocnika można zapisać maksymalnie 5 osób.

I nowość względem dotychczasowej polityki organu, budząca wątpliwości na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego:

  • obowiązek stawiennictwa pełnomocnika – nieobecność pełnomocnika skutkuje odmową przyjęcia pełnomocnictwa do sprawy.

Rezerwacja terminów na wizyty w innych celach odbywa się jak dotychczas – za pośrednictwem systemu INPOL czy formularza dla rodzin.

O szczegółowych zasadach udostępniania terminów na złożenie wniosku, a także o skuteczności funkcjonowania nowego systemu oraz o dostępności terminów będziemy informować Państwa w kolejnych fleszach. Zapraszamy do ich śledzenia.

Więcej z: #cudzoziemcy