14 czerwca 2024

Ustawa o ochronie sygnalistów – Sejm przyjął poprawki Senatu, teraz jeszcze podpis Prezydenta RP

W piątek 14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie sygnalistów. Do podpisu Prezydenta trafi więc akt prawny nieobejmujący swoim zakresem przedmiotowym prawa pracy. Podmioty prawne w ramach procedury whistleblowingowej nie będą musiały rozpatrywać zgłoszeń dotyczących mobbingu czy dyskryminacji. Oczywiście pracodawcy będą mogli przewidzieć możliwość rozpatrywania takich zgłoszeń – nie będzie to jednak obligatoryjne.

Do ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych zasadniczo zobowiązane będą podmioty prawne, na rzecz których wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Do tej liczby wliczać należy osoby wykonujące pracę zarówno na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty), jak i na podstawie umów cywilnoprawnych (o ile takie osoby nie korzystają z podwykonawców). Więcej o tej kwestii piszemy tu: Zakres podmiotowy ustawy o ochronie sygnalistów.

Dopuszczenie się ewentualnych naruszeń obowiązków określonych w ustawie o ochronie sygnalistów może rodzić odpowiedzialność karną, wykroczeniową i odszkodowawczą. Więcej o odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy piszemy tu: Sankcje i roszczenia przewidziane w projekcie ustawy o sygnalistach.

Jeżeli Prezydent podpisze ustawę, wejdzie ona w życie już jesienią – dla większości przepisów ustawodawca przewidział 3-miesięczny okres vacatio legis.

Więcej z: #sygnaliści